Thứ Năm, 30 tháng 3, 2023

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền Thân Văn Nhiếp, Thạnh Mỹ Lợi Quận 2


-Tên Dự Án: ..................................
-Diện Tích : ...................................
-Mã số BĐS :.................................

MỨC GIÁ

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền Vành Đai Phía Tây Quận 2


-Tên Dự Án: VẢNH ĐAI PHÍA TÂY.
-Diện Tích : ...................................
-Mã số BĐS :.................................

MỨC GIÁ

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền BÁT NÀN Quận 2


-Tên Dự Án: MẶT TIỀN BÁT NÀN
-Diện Tích : ...................................
-Mã số BĐS :.................................

MỨC GIÁ

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền LÊ HỮU KIỀU Quận 2


-Tên Dự Án: ..................................
-Diện Tích : ...................................
-Mã số BĐS :.................................

MỨC GIÁ

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền TRƯƠNG GIA MÔ Thạnh Mỹ Lợi Quận 2


-Tên Dự Án: ..................................
-Diện Tích : ...................................
-Mã số BĐS :.................................

MỨC GIÁ

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN KHOA ĐĂNG Thạnh Mỹ Lợi Quận 2


-Tên Dự Án: ..................................
-Diện Tích : ...................................
-Mã số BĐS :.................................

MỨC GIÁ

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/ cho thuê BĐS mặt tiền ĐƯỜNG 103 Thạnh Mỹ Lợi Quận 2


-Tên Dự Án: ..................................
-Diện Tích : ...................................
-Mã số BĐS :.................................

MỨC GIÁ

XEM DƯỚI

Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2023

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/Cho thuê BĐS mặt tiền LƯƠNG ĐỊNH CỦA Quận 2


-Tên Dự Án: LƯƠNG ĐỊNH CỦA QUẬN 2
-Diện Tích : ...................................
-Mã số BĐS :.................................

MỨC GIÁ

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/Cho thuê BĐS mặt tiền TRẦN NÃO Quận 2


-Tên Dự Án: TRẦN NÃO QUẬN 2
-Diện Tích : ...................................
-Mã số BĐS :.................................

MỨC GIÁ

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/Cho thuê BĐS mặt tiền SONG HÀNH Quận 2


-Tên Dự Án: SONG HÀNH QUẬN 2
-Diện Tích : ...................................
-Mã số BĐS :.................................

MỨC GIÁ

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/Cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN VĂN HƯỞNG Quận 2


-Bất động sản mặt tiền : NGUYỄN VĂN HƯỞNG QUẬN 2

MỨC GIÁ

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/Cho thuê BĐS mặt tiền MAI CHÍ THỌ Quận 2


-Tên Dự Án: MAI CHÍ THỌ QUẬN 2
-Diện Tích : ...................................
-Mã số BĐS :.................................

MỨC GIÁ

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/Cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN CƠ THẠCH Quận 2


-Tên Dự Án: NGUYỄN CƠ THẠCH QUẬN 2
-Diện Tích : ...................................
-Mã số BĐS :.................................

MỨC GIÁ

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/Cho thuê BĐS mặt tiền TRƯƠNG VĂN BANG Quận 2


-Tên Dự Án: TRƯỜNG VĂN BANG
-Diện Tích : ...................................
-Mã số BĐS :.................................

MỨC GIÁ

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/Cho thuê BĐS mặt tiền ĐỒNG VĂN CỐNG Quận 2


-Tên Dự Án: ĐỒNG VĂN CỐNG
-Diện Tích : ...................................
-Mã số BĐS :.................................

MỨC GIÁ

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/Cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN DUY TRINH Quận 2


-Tên Dự Án: NGUYỄN DUY TRINH
-Diện Tích : ...................................
-Mã số BĐS :.................................

MỨC GIÁ

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/Cho thuê BĐS mặt tiền NGUYỄN THỊ ĐỊNH Quận 2


-Tên Dự Án: NGUYỄN THỊ ĐỊNH QUẬN 2
-Diện Tích : ...................................
-Mã số BĐS :.................................

MỨC GIÁ

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán/Cho thuê BĐS mặt tiền ĐỖ XUÂN HỢP Quận 2


-Tên Dự Án: ĐỖ XUÂN HỢP 
-Diện Tích : ...................................
-Mã số BĐS :.................................

MỨC GIÁ

XEM DƯỚI

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán đất nền Thuduc House, Trần Não Quận 2 (nay là Tp Thủ Đức)

-Tên Dự Án: KDC Thuduc House .
-Diện Tích : ...................................
-Mã số BĐS :.................................

MỨC GIÁ

từ 180tr/m2

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán đất nền Hà Quang, Trần Não Quận 2 (nay là Tp Thủ Đức)

-Tên Dự Án: KDC Hà Quang 
-Diện Tích : ...................................
-Mã số BĐS :.................................

MỨC GIÁ

27 tỷ VNĐ

(145tr/m2)

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán đất nền Rivermark, Trần Não Quận 2 (nay là Tp Thủ Đức)

-Tên Dự Án: KDC Saigon 5- Rivermark 
-Diện Tích : ...................................
-Mã số BĐS :.................................

MỨC GIÁ

27 tỷ VNĐ

(145tr/m2)

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán đất nền Thành Phú, Trần Não Quận 2 (nay là Tp Thủ Đức)

-Tên Dự Án: KDC Thành Phú
-Diện Tích : ...................................
-Mã số BĐS :.................................

MỨC GIÁ

27 tỷ VNĐ

(145tr/m2)

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán đất nền TNXP, Trần Não Quận 2 (nay là Tp Thủ Đức)

-Tên Dự Án: ..................................
-Diện Tích : ...................................
-Mã số BĐS :.................................

MỨC GIÁ

27 tỷ VNĐ

(145tr/m2)

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán đất nền Lan Anh Garden, Trần Não Quận 2 (nay là Tp Thủ Đức)


-Tên Dự Án: Khu biệt thự compound Lan Anh
-Diện Tích : ...................................
-Mã số BĐS :.................................

MỨC GIÁ

27 tỷ VNĐ

(145tr/m2)

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán đất nền Lê Quang, Trần Não Quận 2 (nay là Tp Thủ Đức)


-Tên Dự Án: ..................................
-Diện Tích : ...................................
-Mã số BĐS :.................................

MỨC GIÁ

27 tỷ VNĐ

(145tr/m2)